Početak Gmail Moj nalog @student.ni.ac.rs eduroam

Šta je eduroam?

Besplatan, bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu !

eduroam®education roaming je besplatan servis za pristup Internetu. Svojim korisnicima omogućava bezbedan, brz i jednostavan pristup Internetu širom sveta, bez potrebe za otvaranjem dodatnih naloga, uz korišćenje već postojećeg korisničkog imena i lozinke kreiranih na instituciji u kojoj rade ili studiraju.

Tako npr. student Fakulteta organizacionih nauka, može pristupiti eduroam Internetu na svom fakultetu, ili kada je u poseti bilo kojoj instituciji u Srbiji ili svetu korišćenjem istog korisničkog imena i lozinke. Korisnik ima isti utisak, bez obzira gde pristupa eduroam Internetu.

Korisnici eduroam servisa su studenti i zaposleni u naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama širom sveta. U Srbiji ga mogu koristiti studenti, profesori, predavači, naučnici, istraživači i svi drugi zaposleni u institucijama članicama Akademske mreže Srbije (AMRES). Zahvaljujući najsavremenijim standardima za enkripciju (WPA2/AES i WPA2/TKIP), korisnicima je zagarantovan visok nivo zaštite privatnosti njihovih podataka.

Pristup Internetu putem eduroam-a je jako jednostavan. Potrebno je samo jednom izvršiti podešavanje na korisničkom uređaju.

Kako da koristite AMRES eduroam servis?

Korišćenjem svog bežičnog uređaja (laptop, smart mobilni telefon, PDA, itd.) možete pristupiti Internetu sa bilo koje eduroam pristupne tačke u okviru AMRES-a, ili sa pristupnih tačaka širom Evrope i sveta. Niže na stranici pogledajte mapu sa pristupnim tačkama.

Povezivanje na eduroam je brzo i jednostavno! Neophodno je da i vaša institucija učestvuje u AMRES eduroam servisu i da posedujete korisničko ime i lozinku dobijene na vašoj instituciji. Spisak institucija koje učestvuju u AMRES eduroam servisu možete pogledati ovde. Kada pristupate AMRES eduroam servisu, kao korisničko ime potrebno je da unesete korisničko_ime@oznaka_ustanove npr. ime.prezime@student.ni.ac.rs.

Podešavanje vašeg bežičnog uređaja za pristup eduroam servisu je jednostavno, a u nekim slučajevima je potrebno instalirati i dodatni program. U zavisnosti od protokola za proveru identiteta koji vaša matična institucija koristi, podešavanja se mogu razlikovati. AMRES tim je obezbedio uputstva za EAP-TTLS protokol, koji koristi većina institucija. Ukoliko vaša institucija koristi drugi protokol, uputstva za podešavanje potražite na web stranicama institucije. Ovde možete pogledati koji protokol za proveru identiteta koristi vaša institucija.

Institucije u eduroam-u

eduroam u Evropi predstavlja standard za pristup Internetu u obrazovnoj i naučno-istraživačkoj zajednici. Kada studenti i zaposleni u akademskim institucijama, dolaze u posetu vašoj instituciji oni očekuju da imaju pristup Internetu putem eduroam-a. Takođe, da bi vaši studenti i zaposleni imali iste mogućnosti za pristup Internetu kada posećuju druge institucije neophodno je da i vaša institucija učestvuje u eduroam-u.

Institucijama koje učestvuju u AMRES eduroam-u, ovaj servis donosi velike prednosti i korist:

 • Značajno umanjuje i olakšava posao administratora:
  • ne moraju da otvaraju gostujuće naloge za posetioce iz institucija koje učestvuju u eduroam servisu
  • postavljena eduroam infrastruktura se može koristiti za skupove i konferencije na kojima prisustvuju posetioci sa drugih institucija
  • zahvaljujući standardizovanoj konfiguraciji korisničkih uređaja, korisnici sami podešavaju svoje uređaje
 • Donosi dodatnu prednost institucijama pri organizaciji i održavanju skupova, konferencija i seminara, što dalje doprinosi ugledu institucije
 • Institucija svojim korisnicima omogućava pristup Internetu prilikom posete naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama (koje poseduju eduroam) u zemlji i inostranstvu
 • Posetiocima iz drugih institucija nudi pouzdan i jednostavan servis koji olakšava komunikaciju i vezu sa Internetom tokom njihove posete

Osim toga, institucije svojim korisnicima pružaju servis kojim omogućuje:

 • Besplatan, brz i pouzdan pristup Internetu na mnogobrojnim eduroam lokacijama širom sveta
 • Pristup upotrebom postojećeg korisničkog imena i lozinke bez obzira na mesto pristupa i bez potrebe da otvaraju i pamte dodatne naloge
 • Jednostavno korišćenje - podešavanje na korisničkom uređaju se radi samo jednom
 • Visok nivo zaštite privatnosti i podataka

Ko može da učestvuje u eduroam-u?

Svaka institucija koja je članica AMRES-a može učestvovati u AMRES eduroam servisu, tako što svojim korisnicima obezbeđuje eduroam servis (davalac identiteta) i/ili tako što kroz eduroam servis daje pristup Internetu (davalac resursa).

eduroam pristupne tačke u AMRES-u.

Takođe, institucije koje nisu članice AMRESA mogu učestvovati u AMRES eduroam servisu tako što kroz njega nude pristup Internetu (davalac resursa).

Administrativni i tehnički uslovi kao i uputstva za priključivanje AMRES eduroam servisu dostupna su ovde.

eduroam je osim u Srbiji dostupan u brojnim naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama u 67 zemalja Evrope i sveta. Mapu sa pristupnim tačkama možete pogledati ovde.